นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทนำ

เราให้ความเคารพความเป็นส่วนตัวของทุกคนที่เข้าชมเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราจึงต้องการที่จะชี้แจงให้คุณทราบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เรายึดถือในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลมาให้เรา เราจะถือว่าคุณยินยอมให้เราเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ได้ในกรณีที่จำเป็นและสมควร ดังที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จะให้คำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราจะเก็บรวบรวมไว้ในช่วงเวลาที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะมีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของเชลล์ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันเล็กน้อย ในกรณีที่เว็บไซต์ของเชลล์มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเชลล์ฉบับทั่วไปนี้ เชลล์จะชี้แจงให้ทราบโดยละเอียดชัดเจน เมื่อคุณเข้ามาท่องเว็บไซต์ของเชลล์ โปรดตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าเยี่ยมชม คุณไม่ควรสรุปเอาเองว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับทั่วไปนี้จะมีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ทั้งหมดของเชลล์

จุดประสงค์ข้อหนึ่งของเว็บไซต์ของเชลล์ คือ การชี้แจงให้คุณทราบว่าเราคือใคร และเราทำอะไรบ้าง เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล) เพื่อช่วยในการจัดหาบริการ หรือให้ข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณ มีดังนี้:

  • เพื่อตอบคำถามและข้อสงสัย หรือดำเนินการตามคำร้องขอที่คุณส่งมาให้เรา
  • ประมวลผลข้อมูลการสั่งซื้อ หรือใบสมัครของคุณที่ส่งมาให้เรา
  • บริหารหรือดำเนินการตามหน้าที่ภายใต้สัญญาข้อตกลงระหว่างเรากับคุณ
  • คาดการณ์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้คุณ
  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะตอบสนองความต้องการของคุณได้

เพื่อให้บริการของเรามีคุณภาพสูงสุด เราอาจต้องการที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง เชลล์เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว ดังนั้น เราจึงจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ก็ต่อเมื่อได้แจ้งให้คุณทราบแล้วเท่านั้น และหากจำเป็น เราจะขอคำยินยอมล่วงหน้าจากคุณก่อนที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดทางตรง

หากคุณต้องการที่จะให้เราเลิกใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือทุกข้อข้างต้น ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามคำชี้แจงที่ให้ไว้ด้านล่าง เราจะยกเลิกการใช้ข้อมูลของคุณในการดำเนินการเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จะถูกถ่ายโอนไปให้บุคคลภายนอกที่เลือกสรรแล้ว ซึ่งอาจอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) (ในบางครั้ง) ทั้งนี้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเชลล์ กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อเรามีเซิร์ฟเวอร์ในประเทศที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปเป็นครั้งคราว หรือผู้ให้บริการของเราตั้งอยู่ในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

บุคคลภายนอกเหล่านี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นใด นอกเหนือไปจากที่ได้ตกลงไว้กับเรา Bet Class จะขอร้องให้บุคคลภายนอกใช้มาตรการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

Bet Class เคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น เราจะดำเนินมาตรการทุกขั้นตอนในอันที่จะคุ้มครองดูแลความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังสถานที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป นอกจากนี้ หากคุณใช้บริการของเชลล์ในขณะที่คุณอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เราอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังพื้นที่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เพื่อให้บริการตามที่คุณต้องการ

นอกเหนือจากที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่จะสามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่เชลล์มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่น ๆ) หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของเชลล์ ตลอดจนผู้ใช้บริการ/ลูกค้าของเชลล์ หรือบุคคลอื่น

เราขอรับรองให้คุณมั่นใจได้ว่า เราจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์นั้น ๆ หากคุณไม่ต้องการที่จะให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม และได้ระบุไว้เมื่อส่งข้อมูลมาให้เรา หรือในภายหลัง

คำว่า “คุกกี้” หมายถึง คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามคำสั่งของสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

  • คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เบราว์เซอร์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ คุกกี้จะช่วยเบราว์เซอร์ของคุณในการนำทางไปยังส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม คุกกี้ไม่สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรือในแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ของคุณได้

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ขอให้เว็บเบราว์เซอร์อ่านข้อมูลในคุกกี้ ข้อมูลจากคุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถให้บริการที่เป็นมิตรหรือตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ เบราว์เซอร์จะยอมให้เว็บไซต์เข้าถึงเฉพาะคุกกี้ที่ส่งไปให้คุณแล้วเท่านั้น

  • ทำไมเราจึงใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อให้ทราบได้ว่า คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราอย่างไร และเพื่อช่วยในการปรับปรุงพัฒนาประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้จะจดจำประเภทของเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ และโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่คุณติดตั้งเพิ่มเติม นอกจากนี้ คุกกี้ยังจะจดจำสิ่งที่คุณชอบ เช่น ภาษา และภูมิภาค ซึ่งจะถูกกำหนดให้เป็นค่าตั้งอัตโนมัติเมื่อคุณกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อีก และคุกกี้จะอนุญาตให้คุณให้คะแนนเว็บเพจต่าง ๆ และกรอกแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นด้วย

คุกกี้บางตัวที่เราใช้เป็นคุกกี้แบบช่วงเวลา และจะคงอยู่จนกว่าคุณจะปิดเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ คุกกี้ตัวอื่น ๆ เป็นคุกกี้ถาวร ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นระยะเวลาที่นานกว่า หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ที่เราใช้

  • การใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอก

สำหรับการทำงานบางอย่างภายในเว็บไซต์ของเรานั้น เราจะใช้บริการที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บเพจที่มีวีดีโอจาก YouTube ฝังอยู่ หรือมีลิงก์เชื่อมไปยัง YouTube วีดีโอหรือลิงก์เหล่านี้ (และเนื้อหาอื่น ๆ ที่จัดหาให้โดยบุคคลภายนอก) อาจมีคุกกี้ของบุคคลภายนอกอยู่ด้วย คุณอาจต้องการที่จะอ่านดูนโยบายของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เราใช้

  • ทำอย่างไรจึงจะปฏิเสธและลบคุกกี้ได้

เราจะไม่ใช้คุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุกกี้ที่เชลล์หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้คุณได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ช่วยเหลือ (Help) ในเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือ และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้งคุกกี้ดังกล่าว โปรดอ่านคู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณ

อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าถึงแม้คุณจะปฏิเสธการใช้คุกกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร